Bulgaria

Габрово

Габрово – територия на умни и иновативни решения и зелени идеи в сърцето на България.

On this page:

map

Introduction

Gabrovo, your destination!

Габрово е град, в който ще имате повече време за семейството. Кратките разстояния и спокоен трафик пестят изключително много време в придвижване.
Чистият планински въздух и приятният климат ще ви накарат да прекарвате повече време на открито. Ако имате планински велосипед, ще откриете пътеките в Стара планина и по поречието на река Янтра. В самия град може да практикувате популярните в България футбол, волейбол и атлетика, но и още около 30 вида спорт в над 40 клуба. През зимата има добри условия за ски на най-голямата старопланинска поляна Узана с 8 ски писти, някои подходящи и за малки деца.

Място за развитие на таланти Габрово разполага с добре развита система от основни и средни училища, които превръщат града във водещ образователен център в региона. Основна роля в подготовката на висококвалифицирани кадри за индустрията имат Природо-математическата гимназия, две професионални гимназии, както и Технически университет – Габрово. Тук е разположена и Национална Априловска гимназия с чуждоезиков и хуманитарен профил.

През 2017 г. Габрово бе избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства. Признанието за Габрово е в три основни направления – 1) град на занаятите и индустрията, 2) столица на хумора и сатирата и 3) град, който съхранява и популяризира народния и местния фолклор. Градът се отличава с интензивен културен живот и множество разнообразни и уникални музеи. Габрово е и родният град на световноизвестния артист Христо Явашев – Кристо.

В наши дни традиционно промишлеността продължава да бъде водещ отрасъл на територията на община Габрово, която е сред водещите икономически центрове в България. Благоприятни фактори за развитието му са традициите, изградената материална база, наличието на технически университет в града и квалифицирана работна сила. Днес, както и преди повече от 200 години, Габрово е център на производството и иновациите, дом на хумора и предприемачеството.

WP2 OUTPUT

Карта на изоставени, неизползвани или недостатъчно използвани пространства

През първите шест месеца на проекта партньорите от “Place Out!” картографираха редица изоставени, неизползвани или недостатъчно използвани пространства, за да повишат познанията си за четирите проектни територии и да осигурят основа за диалога между институциите и младежките организации, предвиден в проекта.

Пространствата могат да бъдат визуализирани с информация, свързана с тяхната история, структура и минали или възможни употреби, на картата по-долу.

Latest News about Gabrovo

partners

Our partner in the region:

Stay update

Subscribe To Our Newsletter